Spectrum collections management system now available in Welsh

This article was first published by Collections Trust.

The Welsh Government have provided funding to make Spectrum 5.1 available online in Welsh for the first time to support museums in Wales to meet accreditation standards.

Mae’n bleser gennym gyhoeddi bod Spectrum 5.1 bellach ar gael yn Gymraeg.

Safon rheoli casgliadau amgueddfeydd y DU a ddefnyddir ledled y byd hefyd yw Spectrum. Mae Spectrum wedi’i gyfieithu i nifer o ieithoedd dros y blynyddoedd, ond dyma’r tro cyntaf erioed iddo fod ar gael yn Gymraeg.

@UK_ICOM